Zásady zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti:

BerounkaByty, bytové družstvo

Vlkova 631/24, Žižkov
130 00 Praha 3
IČ: 04918886

Zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka. Dr 8454/MSPH, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:


Kontaktní formulář: Jméno a příjmení, emailová adresa

 • Tyto údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktování na základě vyplněného kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  Google Analytics
  Meta Pixel
  Seznam Retargeting
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a. Poskytovatel softwaru a služeb uvedených výše.
  b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.